چندنمونه از بزرگترین دغدغه های این صنعت پاسخگویی  24 ساعته و نحوه راه اندازی فارم است

برد کلینیک با دارا بودن سه اکیپ سیار جهت پشتیبانی و راه اندازی فارم در شرق کشور و تجهیزات کنترلی پیشرفته ساخت خود تا کنون بسیاری از فارمهای قانونی را نصب و راه اندازی نموده است.

علاوه بر همه اینها برد کلینیک دغدغه هایی چون :

راه اندازی فارم
صرفه اقتصادی

صرفه اقتصادی

ضمانت و گارانتی

استیبل بودن

پشتیبانی24ساعته

پشتیبانی24 ساعته

از میان برداشته و با تخصص وتجربه خود در امر راه اندازی فارم و برطرف ساختن مشکلات  فنی و روانی فارم داران در شرق کشور  پیشتاز باشد 

و علاوه بر کمک به افزایش صرفه اقتصادی  فارم و به فارمداران احساس امنیت دهد و به انها در این مسیر کمک کند