چرا ماینر قانونی بخریم؟

بسیاری از سرمایه‌گذاران بازارهای مالی در حوزه ماینینگ یا استخراج رمز ارزهانیز فعالیت دارند.باید بدانید که دستگاه‌ ماینر باید به صورت قانونی و با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد کشور و تولید شده باشند؛ و  تنها ارزهای دیجیتالی قابل استخراج است که دارای مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. واگر دستگاه ماینینگ، غیرقانونی خرید و فروش شده باشد، نهادهای نظارتی تخلفات را پیگیری و مجازات‌هایی برای ماینر در نظر گرفته اند. به همین دلیل باید خرید دستگاه ماینر به صورت قانونی انجام شود

برد کلینیک  در مسیر توسعه فعالیت های خود اقدام به همکاری با شرکت کارن صنعت عصردیجیتال با برند کارن ماینر نموده و یکی از نمایندگان فروش و هاستیک ماینر در شرق کشور می باشد که دارای 3 مرکز هتلینگ و هاستینگ فوق پیشرفته و دو مرکز تولید ماینر قانونی در شرق کشور می باشد .و به شما بعد از خرید ماینر سند مالکیت قانونی ارائه میشود