گردش سرمایه و افزایش بهره پولی یکی از دقدقه های امروز همگان می باشد . از طرفی در سالهای اخیر شاهد رشد روز افزون ارزهای دیجیتال و بازار سهام در دنیا می باشیم طوری که هر روز حجم این بازار رو به افزایش است و سودهای هنگفتی را نسیب خریداران نموده است . از این رو برد کلینیک با همکاری آکادمی کوین بی که یکی از قوی ترین و معتبر ترین مجموعه ها در حوزه ترید و سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال و بازار سهام مبدل شده است و به دوستان علاقه مند کمک شایانی نموده است .