امروزه آموزش و آگاهی رکن اول شروع هر کاری است .برای فعالیت هوشمندانه در هرزمینه ابتدا باید اموزش درست و اصولی و همچنین از مزیت بودن و کسب تجربه فعالیت در کنار یک شخص حرفه ای را دارا بود.

باید بدانید که شخص یا تیمی که برای اموزش و فعالیت بیشتر به انها میخواهید مراجعه کنید باید چه ویژگی هایی داشته باشد:

۱. سابقه فعالیت حرفه ای 

شخص یا تیم مورد نظر شما باید دارای سابقه کار حرفه ای در زمینه موردنظر شما باشد شما نمیتوانید اموزش اصولی از شخص یا تیمی دریافت کنیدکه خود هیچ شناختی و فعالیتی در ان زمینه ندارد و حتی با جزییات و روند اصلی کار شما اشناییتی ندارد

2.اشراف کامل به حیطه کاری شما

به تمامی بازار ها و شیوه های در امد زایی حوزه کاری شما اشنایی کامل داشته باشد و بتواند بازار هدف و رقبا و تمامی خطرات و موانع را برای شما توضیح و راههای حفظ سرمایه را توضیح دهد

 

کلاس ترید

برد کلینیک با بیش از 60 کد کلاس و چاپ بیش 8 جلد جزوه و کتاب و ساعت ها ویدئو آموزشی قوی ترین مجموعه در این زمینه  می باشد . در کنار ما شما تخصصی ترین و به روز ترین دانش را در این حوزه فرا خواهید گرفت و مدرک معتبر دریافت خواهید کرد